O MAGRAMA promove a protección da fauna e a flora acuáticas na convocatoria de axudas cofinanciada polo FEP

16/09/2014

Línea Verde

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, a través da Fundación Biodiversidade, abriu o prazo de presentación de proxectos á convocatoria de axudas para a realización de accións colectivas e de medidas dirixidas a protexer e desenvolver a fauna e a flora acuáticas.

O obxectivo da convocatoria, cofinanciada polo Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 a través do Programa Operativo para o Sector Pesqueiro Español, é apoiar o desenvolvemento de proxectos que contribúan á consecución dos obxectivos da Política Pesqueira Común, fomentando que o sector pesqueiro sexa economicamente forte, ao mesmo tempo que se garante a conservación e explotación sostible dos recursos acuáticos.

Esta convocatoria de axudas conta cun presuposto máximo de 4 millóns de euros para o desenvolvemento dos proxectos seleccionados. Do investimento total, a Fundación Biodiversidade contribúe ao financiamento cun máximo de 500.000 €. Así, o importe mínimo dos proxectos será de 50.000 € e o máximo de 200.000 €.

Entre os destinatarios, poderán concorrer para as accións colectivas, organismos públicos ou semipúblicos e organizacións privadas recoñecidas como confrarías, ONG, organizacións científicas ou asociacións empresariais de produtores, transformadores ou comercializadores.

No caso dos proxectos destinados a impulsar medidas de protección e desenvolvemento da fauna e a flora acuáticas, poderán optar á presente convocatoria de axudas organismos públicos ou semipúblicos e asociacións empresariais de produtores, transformadores e comercializadores.

As propostas poderán contar así mesmo con colaboradores que proporcionen valor engadido ao proxecto sen necesidade de achega económica á iniciativa.

A contribución do FEP ao financiamento dos proxectos desta convocatoria será do 75% dos gastos elixibles. Os organismos públicos e semipúblicos achegarán, polo menos, un 25% dos gastos elixibles. No caso de organizacións privadas e asociacións empresariais non se esixe cofinanciamento, financiándose o proxecto ao 100% pola Fundación Biodiversidade e o FEP.

Liñas de actuación dos proxectos

Os proxectos que se presenten deberán executarse en polo menos dúas das seguintes comunidades autónomas: Andalucía, Castela-A Mancha, Cidade Autónoma de Ceuta, Cidade Autónoma de Melilla,Extremadura, Galicia, Principado de Asturias e Rexión de Murcia.

Serán obxecto das axudas, aqueles proxectos que se integren nas medidas de coherencia coa Política Pesqueira Común e co Regulamento (CE) n.º 1198/2006 do Consello relativo ao Fondo Europeo de Pesca. Así, as propostas presentadas poden incluírse na liña de accións colectivas e/ou en medidas dirixidas a protexer e desenvolver a fauna e a flora acuáticas.

No primeiro caso, as accións colectivas deberán ser de interese público e dirixidas a contribuír de forma sostible á mellora da xestión ou conservación dos recursos pesqueiros, promover métodos ou artes de pesca selectivos e reducir as capturas accesorias, recoller do leito mariño as artes de pesca perdidas, para combater a pesca fantasma ou para contribuír á transparencia dos mercados dos produtos da pesca e a acuicultura, incluída a súa trazabilidade.

Tamén serán proxectos subvencionables nesta categoría aquelas propostas encamiñadas a desenvolver, reestruturar ou mellorar as zonas de produción da acuicultura, mellorar as aptitudes profesionais ou o desenvolvemento de novos métodos e ferramentas de formación dentro do sector pesqueiro, así como a promover a cooperación de científicos e profesionais do sector.

No caso das medidas destinadas a protexer e desenvolver a fauna e a flora acuáticas, deben centrarse na mellora do medio acuático mediante a construción ou instalación de elementos fixos ou instalacións móbiles destinados a protexer e desenvolver fauna e flora acuáticas. Nesta liña, tamén se inclúe a rehabilitación de augas interiores e a protección e mellora do medio no marco de Natura2000 cando afecten directamente ás actividades pesqueiras, incluídos os custos operativos.

Prazos de presentación

O prazo para presentar solicitudes comezará dende o día seguinte á data de publicación desta convocatoria na web da Fundación Biodiversidade ata o día 3 de febreiro de 2014. As condicións baixo as cales se poden presentar proxectos a convocatoria de axudas así como os formularios a cumprir, se poden consultar na páxina web da Fundación Biodiversidade.

A execución dos proxectos será como máximo de 8 meses a partir da data de resolución e deberán estar executados antes do 31 de decembro de 2014.

A Fundación Biodiversidade, que xestiona fondos do Programa Operativo do FEP 2007-2013, acompañará o beneficiario ao longo da execución e xustificación do proxecto.


Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies